Wykorzystanie pojęcia inkluzji w badaniach porównawczych

Dla porównywania systemów wspólnego kształcenia zdrowych i niepełnosprawnych w różnych krajach coraz częściej używa się pojęć, które powstały poza obszarem komparatystyki i służyły pierwotnie sformułowaniu nowych wizji niesegregacyjnego kształcenia niepełnosprawnych. Ze swej natury były to zatem pojęcia transcendentalne wobec istniejącej praktyki edukacyjnej. Tym sposobem, obok najstarszego i najczęściej używanego terminu integracja, pedagodzy specjalni zaczęli stosować terminy inkluzja (włączanie) oraz asymilacja. Część badaczy traktuje te określenia jako synonimy. Jest to jednak nieuzasadniona praktyka językowa, gdyż pojęcia „inkluzja” i „asymilacja” stworzono po to, aby podkreślić zasadnicze – w przekonaniu ich twórców – różnice między poszczególnymi odmianami wspólnego nauczania zdrowych i niepełnosprawnych. Zgodzić się za to wypada z tymi, którzy sygnalizują niską precyzję, a zatem i naukową ułomność pojęć „asymilacja” i „inkluzja”. Podejmując próbę analizy sposobu posługiwania się terminem „inkluzja” przez pedagogów, można wyodrębnić co najmniej cztery jego znaczenia.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!