Wyjście z tej aporii

Jakie oferuje pedagogika specjalna polega na zorganizowaniu dzieciom niepełnosprawnym szczególnych warunków do ucznia się. Andreas Hinz określa to podejście mianem teorii dwóch grup. W skład pierwszej grupy wchodzą uczniowie niepełnosprawni, w skład drugiej pozostali. Pedagodzy specjalni koncentrując się na potrzebach pierwszej grupy, siłą rzeczy stają się głównymi organizatorami ich kształcenia i ponoszą odpowiedzialność za jego rezultaty. Tę strategię organizacji kształcenia niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Gordon L. Portrer  charakteryzuje za pomocą pięciu cech:

  • koncentracji na uczniu,
  • oceny ucznia przez specjalistów,
  • zakładanych wyników,
  • programu nauczania dla ucznia,
  • umieszczeniu ucznia w odpowiednim programie.

Punktem wyjścia jest zatem pojedynczy uczeń. Zdiagnozowanie u niego niepełnosprawności implikuje budowanie specjalnego programu kształcenia, innego niż dla pozostałych uczniów w klasie oraz zapewnienie warunków jego realizacji.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!