W najogólniejszym znaczeniu termin legitymizacja oznacza usprawiedliwienie decyzji

Odnosi się on zatem tylko do tych sytuacji, w których działające podmioty posiadają możliwość dokonywania wyborów. W naukach społecznych pojęcie legitymizacji stosowane jest najczęściej do analizy zasadności decyzji politycznych, chociaż można sobie wyobrazić także inne obszary jego używania. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że chociaż problem prawomocności zjawisk oświatowych jest coraz częściej podejmowany, to ma to miejsce raczej w pracach przyczynkarskich. Z pewnością odczuwany jest brak rozbudowanych koncepcji teoretycznych legitymizacji zjawisk edukacyjnych. Tymczasem rozwój badań nad legitymizacją w obrębie innych nauk społecznych (zwłaszcza socjologii i politologii) doprowadził do wyodrębnienia się różnych podejść teoretycznych. Zdaniem Niklasa Luhmanna (1988/1989) najważniejszy podział tych orientacji może być dokonany ze względu na status logiczny źródła uprawomocnień. Kierując się tym kryterium, niemiecki socjolog dzieli teorie legitymizacji na aprioryczne i aposterioryczne. Wszystkie klasyczne teorie uprawomocnienia należą do pierwszej z tych grup. Ich wspólną cechą jest to, że zasadność decyzji politycznych oceniana jest z transcendentalnej wobec systemu decyzyjnego pozycji. Chociaż transcendentalność ta możevprzybierać różną postać, to zawsze prowadzi do tego, że – przynajmniej częściowo – traci się z pola widzenia obiektywne uwarunkowania procesu decyzyjnego, które Luhmann określa mianem kontekstu danej sytuacji.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!