Tryb jednostronny

W typie pierwszym, określanym jako jednosystemowy (one-track), mieszczą się kraje, w których nie więcej niż 1% uczniów kształci się w systemie segregacyjnym, a zarazem nie więcej niż 2% uczniów uznawanych jest za niepełnosprawnych. Jego przeciwieństwem jest typ zwany dwusystemowym (two-track). Obejmuje on kraje, w których drogi edukacyjne dzieci sprawnych i niepełnosprawnych są wyraźnie rozdzielone. W krajach tych ponad 3% populacji uczniów klasyfikowanych jest jako niepełnosprawni i prawie cała ta grupa uczęszcza do szkół i klas specjalnych. Trzeci wreszcie typ, tzw. multisystemowy (multi-łrack) lokuje się między dwoma powyższymi, skrajnymi opcjami. Charakteryzuje się on tym, że spośród znacznego odsetka dzieci niepełnosprawnych tylko część kształcona jest w systemie segregacyjnym (między 1% a 3% całej populacji).

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!