Swoją społeczną powinność specjalna pedagogika może wypełnić tylko dzięki wyraźnej reorientacji

Słuszna wydaje się uwaga G. Oppa, że dyscyplina ta musi się wewnętrznie różnicować. Nie chodzi przy tym o tradycyjne podziały, zgodne z typami niepełnosprawności, lecz o takie, które S?iren Langager nazwał dyskursami, choć trafniejszym byłoby pojęcie paradygmatów. Idąc tym tropem, można powiedzieć, że należy rozwijać paradygmat pedagogiki, który konstytuuje się wokół klasy szkolnej, rozumianej jako grupa uczniów o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach edukacyjnych. Tylko w takiej orientacji można rozwijać modele zróżnicowanego wewnętrznie a zarazem jednolitego społecznie i – częściowo – programowo procesu nauczania. O tym zaś, że bez takich modeli kształcenie niesegregacyjne traci sens przekonywać nikogo nie trzeba. Do budowania takich modeli mało użyteczna jest wiedza o przebiegu procesu kształcenia grup jednorodnych pod względem niepełnosprawności, jej rodzaju, a także poziomu nasilenia. Ujawniającą się tu nieprzystawalność nagromadzonych doświadczeń do nowych wymogów mają na myśli, jak się wydaje, ci autorzy, którzy postulują i tworzą tzw. pedagogikę integracyjną. Dydaktyka zindywidualizowanego, ale wspólnego procesu nauczania z pewnością stanowi jej centralny element. Teoria organizacji procesu nauczania w klasach heterogenicznych nie wyczerpuje obszaru problemów niesegregacyjnego kształcenia. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w klasach ogólnodostępnych nie likwiduje zapotrzebowania na indywidualne wsparcie, którego celem może być korekcja istniejących zaburzeń czy intensywne wspieranie rozwoju. Wiele zajęć tego typu musi być prowadzonych poza normalną klasą szkolną, indywidualnie lub w homogenicznych grupach. Rozwijanie teorii i metodyki takich działań jest drugim, równie ważnym zadaniem pedagogiki specjalnej. Przy jego realizacji dyscyplina ta korzysta jednak z podejścia rozwojowego, indywidualnego, nie zaś systemowego.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!