Sposoby rozumienia niepełnosprawności

Definicja może być wadliwa z wielu powodów. Może być ona obarczona błędami logicznymi bądź też może być nieadekwatna ze względu na charakter danej dyscypliny naukowej. Ponieważ formalna poprawność jest warunkiem koniecznym choć niewystarczającym – naukowej użyteczności, od niej należy rozpocząć analizę. Badacze problemu przyjmują z reguły, że integracyjne kształcenie jest wspólnym nauczaniem zdrowych i niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej. Jeśli, dla uproszczenia, przyjmiemy, że definicja ta ma charakter projektujący, to warunek jej logicznej poprawności będzie spełniony wtedy, gdy znany będzie sens użytych w definiensie terminów. Uwaga powyższa dotyczy w szczególności określeń „wspólne nauczanie” oraz „niepełnosprawny”. Zacznijmy od ustalenia kręgu osób, czyli odpowiedzi na pytanie, kto ma być wspólnie nauczany. Chociaż pojęcie niepełnosprawności jest konstytutywne dla pedagogiki 98 specjalnej, gdyż wyznacza jej zakres przedmiotowy, to wyjątkowo trudno Wyróżnione przez M. Priestleya orientacje teoretyczne są istotne dla ustaleń definicyjnych dlatego, że przynajmniej trzy spośród nich implikują wyraźnie różne sposoby rozumienia zjawiska niepełnosprawności. Podejście indywidualistyczno-idealistyczne, skądinąd bardzo interesujące dla badań nad niepełnosprawnością nie będzie przedmiotem dalszego zainteresowania tej pracy. Analizie poddana zostanie za to orientacja indywidualistyczno-materialistyczna konstruktywistyczna.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!