Społeczna koncepcja niepełnosprawności

Z filozofii praw człowieka pedagodzy specjalni zapożyczyli także formę wypowiedzi w postaci deklaracji. Jednym z pierwszych dokumentów tego typu są Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podczas 48 sesji 20 grudnia 1993 r. Przyjęcie tych zasad poprzedzone było, zorganizowaną także przez Narody Zjednoczone, Dekadą Osób Niepełnosprawnych. Pod nazwą tą kryje się szeroko zakrojony program działań społecznych, którego głównym celem było przełamanie wielowiekowej praktyki izolowania społecznego osób niepełnosprawnych. W okresie tym podjęto, na niespotykaną wcześniej skalę, akcję uświadamiania szerokim kręgom społecznym problemów osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy w historii konsekwentnie ukazywano, że źródłem problemów osób niepełnosprawnych są nie tylko ich własne ograniczenia, ale i – jeśli nie przede wszystkim – ich relacje z otaczającym środowiskiem. W okresie tym zaczęła się zatem kształtować społeczna koncepcja niepełnosprawności.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!