Pragnąc trafnie określić kwalifikacyjną funkcję szkoły

Nie można abstrahować od zmieniających się wymogów społeczno-gospodarczych oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania publicznego szkolnictwa. Ponieważ funkcja kwalifikacyjna definiowana jest zwykle ze względu na wymogi gospodarki, ograniczmy się do analizy tej zależności. Postępujący rozwój gospodarczy wytwarza zapotrzebowanie na coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników, przygotowanych do produkcji dóbr i świadczenia usług oraz na konsumentów tychże dóbr. W ostatniej fazie industrializacji, zwanej gospodarką informatyczną, bądź gospodarką inteligentnych technologii, poziom oczekiwań rośnie jeszcze bardziej. Nawet prace, które dawniej uważano za proste wymagają dzisiaj – a w przyszłości proces ten będzie się pogłębiał – solidnego wykształcenia ogólnego oraz przygotowania specjalistycznego. System szkolny staje zatem przed sprzecznością, polegającą na konieczności zapewnienia wysokiego poziomu wykształcenia szerokim rzeszom dzieci i młodzieży. Jednym z najdotkliwszych sposobów ujawniania się tej sprzeczności jest wzrost liczby uczniów, którzy nie są w stanie sprostać wymogom szkoły lub mają z tym zwiększone trudności. Jest to tak zwana nowa lub zmieniona populacja pedagogiki specjalnej, która wyodrębniła się na gruncie systemowym.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!