Pojęcie niepełnosprawności i niesegregacyjnego kształcenia niepełnosprawnych

Wyjaśnienie znaczenia, jakie nadaje się poszczególnym terminom, zwłaszcza o kluczowym dla badań charakterze, należy do podstawowych obowiązków autora. Nie często jednak w pedagogice specjalnej i porównawczej pedagogice specjalnej obowiązek ten jest należycie wypełniany. Niedostatki wysiłków w starannym definiowaniu pojęć nie ominęły także obszaru badawczego, który w europejskiej – także polskiej – tradycji językowej określa się najczęściej mianem integracyjnego kształcenia niepełnosprawnych. Zaniedbania w tej dziedzinie mają przy tym rozliczne, negatywne konsekwencje. Po pierwsze sprawiają, że rośnie liczba zdań, których prawdziwości nie sposób zweryfikować. Po drugie posługiwanie się z kolei niefalsyfikowalnymi zdaniami sprawia, że rośnie liczba nierozstrzygalnych kontrowersji. Brak możliwości osiągnięcia konsensusu dotyczy przy tym nawet tak fundamentalnych kwestii, jak możliwy zakres kształcenia integracyjnego. Istnieje grupa wpływowych badaczy, którzy twierdzą, że wspólnym nauczaniem mogą być objęte wszystkie dzieci – bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Inni dowodzą, że nie jest to możliwe i pewna grupa uczniów niepełnosprawnych musi teraz
w przyszłości kształcić się w szkołach specjalnych. Po trzecie wreszcie, co najważniejsze, brak klarownych pojęć uniemożliwia kumulowanie wiedzy na temat integracyjnego kształcenia niepełnosprawnych, co znaczy, że w dziedzinie tej nie następuje wyraźny postęp j poznawczy. Stan ten niepokoi coraz liczniejszą grupę badaczy w różnych krajach. Wydaje i się przy tym, że by użyć określenia Ferdinanda Kleina , „próba wyprowadzenia dyskusji ze ślepego zaułka” powinna rozpoczynać się od wysiłków zmierzających do usunięcia wad definicji pojęć podstawowych, w tym przede wszystkim definicji samego kształcenia integracyjnego.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!