Podejście ewolucjonistyczne

Zmierza do wykrycia i opisania ogólnych tendencji rozwoju oświaty, czyli kierunku ich ewolucji. Kierunek ewolucji wyznaczają przy tym kraje modernistycznego Zachodu, a osiągane przez nie standardy przedstawia się krajom opóźnionym cywilizacyjnie jako 32 pożądany, by nie powiedzieć konieczny, kierunek modernizacji. Wreszcie podejście eksperymentalne, najmłodsze w pedagogice porównawczej, polega na generowaniu i weryfikowaniu hipotez wyjaśniających zależności między zmiennymi. Porównanie pełni w tym wypadku funkcję ąuasi-eksperymentu. Założeniem niniejszej pracy jest realizacja zarówno idiograficznej, jak i eksperymentalnej funkcji pedagogiki porównawczej. Opis i analiza systemów kształcenia niepełnosprawnych nie mają tu jednak klasycznego, encyklopedycznego charakteru. Są one ukierunkowane koncepcją teoretyczną i służą weryfikacji dwóch tez, z koncepcji tej wywiedzionych. Nazywam je hipotezami, mając jednak świadomość, że nie mają one postaci klasycznych hipotez, a zatem związków o zależnościach. Z kolei w ramach realizacji funkcji eksperymentalnej zweryfikowana zostanie, zaadaptowana do obszaru kształcenia niepełnosprawnych, koncepcja Michaela Fullana na temat zależności między strategiami zmian oświatowych a realizacją celów reform. W pracy tej nie są realizowane cele praktyczne, co nie wyklucza praktycznej użyteczności uzyskanych wyników. Mogą być one przydatne dla doskonalenia praktyki edukacyjnej tak jak każda wiedza o kształceniu i jego uwarunkowaniach.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!