Początki właściwych badań porównawczych

Gromadzenie sprawdzonych informacji o systemach kształcenia niepełnosprawnych w poszczególnych krajach (w tym o systemach kształcenia niesegregacyjnego) wielu autorów traktowało jako wstępny etap właściwych badań porównawczych. Wierzyli oni, że tworzenie baz faktograficznych ułatwi planowanie i prowadzenie badań i nadzieje ich – przynajmniej częściowo – się sprawdziły. Za początek właściwych badań porównawczych kształcenia specjalnego i niesegregacyjnego można uznać próby budowania klasyfikacji i typologii. Brak systemów klasyfikacyjnych jest, jak pisze C. C. Wolthuter, „głównym niedostatkiem pedagogiki porównawczej i reprezentuje obietnice niespełnione od czasów Julliena”, a zatem od początku istnienia dyscypliny. W pedagogice porównawczej, także w specjalnej pedagogice porównawczej, mamy lub możemy mieć do czynienia z wielką liczbą różnorodnych danych. Kategoryzując, a zatem zmniejszając liczbę danych, klasyfikacje spełniają ważną funkcję generalizującą. Tworzenie poprawnych i naukowo użytecznych klasyfikacji oraz typologii ograniczone jest pewnymi wymogami metodologicznymi. Po pierwsze, należy pamiętać, że istniejące procedury budowania klas zmiennych nie zwalniają badacza z odpowiedzialności za wybór tychże zmiennych. Sama bowiem kategoryzacja zmiennych czyni obraz badanej rzeczywistości bardziej przejrzystym, ale nie bardziej rozumnym. Aby spełniony był nie tylko pierwszy, ale i drugi warunek badacz musi postawić wcześniej sensowne pytania, które wynikają z analizy rzeczywistości. Po drugie, typologie są wynikiem operacji logicznych dokonywanych na klasach zmiennych, najczęściej systemach klasyfikacji wielowymiarowych.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!