Pedagogika upowszechniana

Upowszechnianie się takiego stanowiska jest groźne, gdyż oddala pedagogikę porównawczą od naukowego dyskursu, a zarazem nie wprowadza jej w żaden inny, czytelny dyskurs. W konsekwencji badacze tracą kontrolę nad sensem własnych wytworów i możliwość porozumiewania się z innymi badaczami. W ostateczności zakłócony jest, tak ważny dla nauki, proces kumulowania wiedzy. O jakości wyników w mniejszym stopniu decydują kryteria logiczne, w większym zaś uznanie wpływowych uczonych. Porównawcza pedagogika (specjalna), podobnie jak pedagogika jako taka, poddaje się elityzmowi (Lakatos, 1987). Brak jednolitego wzorca metodologicznego badań porównawczych siłą rzeczy pozostawia badaczom dużą swobodę wyboru sposobów postępowania, nie zwalnia ich jednak z obowiązku świadomego planowania własnych przedsięwzięć badawczych.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!