Osoby niepełnosprawne w szkołach w różnych krajach

Większość pedagogów specjalnych uzna zatem za nieporozumienie umieszczenie w jednej grupie krajów Norwegii i Portugalii, by trzymać się poruszanych już przykładów. W Portugalii bowiem niski odsetek uczniów segregowanych jest raczej wynikiem braku szkół specjalnych, niż gotowości szkół ogólnodostępnych do efektywnego kształcenia niepełnosprawnych. Z kolei nieefektywny system szkolny wytwarza liczną grupę uczniów nieradzących sobie z nauką i w statystykach szkolnych ujmowanych częściowo jako niepełnosprawni. Dla uściślenia należy dodać, że tylko mniej więcej połowa uczniów doznających wyraźnych niepowodzeń szkolnych uznawana jest za niepełnosprawnych w myśl prawa szkolnego. Tymczasem w Norwegii wysoki odsetek uczniów niepełnosprawnych i niski wskaźnik segregacyjności jest wynikiem celowej polityki edukacyjnej, która zmierza do zbudowania jednej szkoły dla wszystkich. Istota tej szkoły polega na tym, że kształci ona (prawie) wszystkie dzieci w wieku obowiązku szkolnego, uwzględniając ich zróżnicowane możliwości i potrzeby edukacyjne.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!