Odrębne są treści programowe

Istnieje naturalna potrzeba realizowania ich w specjalnych formach organizacyjnych i przy pomocy wyspecjalizowanego personelu. Dodatkowy personel jest przy tym potrzebny nie tylko do prowadzenia dodatkowych zajęć z zakresu logopedii, rehabilitacji fizycznej, czy różnego typu terapii, ale także do specjalnego kształcenia, które może być prowadzone poza normalną klasą szkolną lub w niej. Nie sposób przy tym wyznaczyć punktu, w którym zapotrzebowanie na dodatkowy personel zostanie w pełni zaspokojone. Jak podaje Jadwiga Bogucka (2001) w roku szkolnym 1996/1997 w Polsce wychowaniem i nauczaniem integracyjnym objętych było 3082 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, co wymagało zatrudnienia 577 dodatkowych specjalistów (nie licząc personelu medycznego). Prosty rachunek pokazuje, że jeden specjalista zapewnia odpowiednie warunki do uczenia się ok. 5 uczniom niepełnosprawnym. W roku szkolnym 1998/1999 wskaźnik ten jeszcze bardziej się obniżył i sięgnął poziomu niecałych 4 uczniów na jednego specjalistę. Naciski ze strony akademickich pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych na zwiększanie zatrudnienia dodatkowych specjalistów występują nie tylko w Polsce. Wielu autorów, jest przekonanych, że zatrudnianie dwóch nauczycieli w każdej klasie integracyjnej jest warunkiem koniecznym udanej integracji. Jednocześnie ubolewa się, że „w szkołach i klasach integracyjnych kontynuujemy segregację, ponieważ uczniowie niepełnosprawni nierzadko siedzą w odrębnych ławkach i koncentrują się na innych zadaniach niż ich pełnosprawni koledzy”, co Ulrich Heimlich trafnie przedstawił w formie wizualnej.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!