Odmienne podejście teoretyczno-metodologiczne

W programie badawczym kierowanym przez Tony’ego Booth’a i Mela Ainscow’a (1998a). Badacze ci nie przeciwstawiają kształcenia integracyjnego edukacji inkluzyjnej. Wykorzystują oni tylko drugi spośród tych terminów, posiadając przy tym świadomość jego wieloznaczności. Nie decydują się jednak na podjęcie próby jego dookreślenia, zbudowania na jego bazie typu idealnego, który można by wykorzystać jako tertium comparationis. Celem bowiem kierowanych przez nich badań jest próba rekonstrukcji znaczeń, jakie nadaje się terminowi inkluzja w różnych krajach i ich systemach edukacyjnych. T. Booth i M. Ainscow zakładają zatem, że włączanie ma zróżnicowane, specyficzne kulturowo sensy, a ich poznanie jest ważne dla rozwoju wiedzy o kształceniu niepełnosprawnych.
Specyficzny w omawianej pracy jest nie tylko sposób konceptualizacji, ale i prowadzenia badań. Autorzy stanowczo sprzeciwiają się, dominującej we współczesnej komparatystyce, praktyce badawczej, która polega na czerpaniu materiału empirycznego ze źródeł wtórnych: dokumentów oficjalnych i opracowań innych badaczy. Tym sposobem pedagogika porównawcza tworzy, ich zdaniem, artefakty, sztuczne produkty międzynarodowych wspólnot teoretyków, zamiast wiedzy o rzeczywistych praktykach edukacyjnych. W miejsce wtórnych analiz autorzy przeprowadzili klasyczne studia terenowe w typowych dla każdego z badanych krajów szkołach, a uzyskane tą drogą dane skonfrontowali z wiedzą o krajowej polityce edukacyjnej.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!