Niepełnosprawność a rozwojowe rozumienie normy

Także coraz częściej i śmielej wykorzystywane przez pedagogów specjalnych podejście rozwojowe, którego zalety wykazano w działaniach terapeutyczno-stymulacyjnych, nie dostarcza obiektywnych kryteriów definiowania niepełnosprawności. Współczesna psychologia rozwojowa bowiem wyraźnie porzuca przekonanie o uniwersalności i stałości zmian rozwojowych, akcentując jednocześnie ich indywidualność i adaptacyjność. Najpopularniejszą i najwyżej cenioną przez pedagogów specjalnych jest teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta, który jako pierwszy zwrócił uwagę na fakt, że człowiek wraz z rozwojem osiąga gotowość do porządkowania rzeczywistości według odmiennych schematów. Nie znaczy to jednak, że występujące przemiany mają endogenny charakter. Osiągnięcie zdolności do myślenia według schematów wyższego poziomu nie następuje automatycznie wraz z biologicznym dojrzewaniem, lecz pod wpływem konfliktów poznawczych, których dziecko doświadcza. Pula sytuacji stymulujących rozwój poznawczy może być z kolei zróżnicowana w przypadku poszczególnych jednostek tak, jak zróżnicowane są ich doświadczenia.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!