Kształcenie niesegregacyjne jest przedmiotem analiz

Wywodzą się z trzech odrębnych dyskursów: etycznego, specjalo-pedagogicznego i teoretyczno-szkolnego. Każdy z nich pozwala rozwijać sobie właściwy, specyficzny typ argumentacji. Dyskursy te powinny być traktowane jako komplementarne, gdyż taka systacja daje obietnicę wyraźnego postępu w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Wyniki dotychczasowych analiz pozwalają przyjąć, że: Kształcenie niesegregacyjne jest moralnie słuszne. Kształcenie niesegregacyjne pozwala współczenym systemom szkolnym lepiej wywiązywać się z nałożonych na nie funkcji niż kształcenie segregacyjne. Kształcenie niesegregacyjne może mieć szeroki zasięg i wysoką jakość, jeśli będzie traktowane jako wspólne zadanie pedagogiki ogólnej i specjalnej.

PYTANIA KONTROLNE

  • Czym różni się protekcjonistyczna koncepcja świadczenia usług osobom niepełnosprawnym od koncepcji uniwersalistycznej?
  • Jaki model kształcenia uczniów niepełnosprawnych rekomendują międzynarodowe deklaracje w tej sprawie?
  • Na czym polega koncepcja ogólnej podatności integracyjnej?
  • W jaki sposób pedagodzy specjalni postrzegają relację między kształceniem specjalnym a integracyjnym?
  • Jakie arumenty wysuwa Speck przeciw upowszechnianiu kształcenia nie- segregacyjnego?
  • Dlaczego kształcenie niesegregacyjne pozwala współczesnym systemom szkolnym lepiej wywiązywać się z nałożonych na nie funkcji niż kształcenie segregacyjne?
Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!