Kondycja metodologiczna pedagogiki porównawczej

Dynamiczny wzrost liczby badań porównawczych w pedagogice jako takiej i pedagogice specjalnej, którego ogólne przyczyny zostały wyżej zasygnalizowane, nie jest równoznaczny z postępem jakościowym. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku Brian Holmes (1988) doszedł nawet do wniosku, że pedagogika porównawcza znajduje się w kryzysie. Charakterystyczną, i jak dotąd trwałą niestety, cechą tej dyscypliny jest brak wzorca metodologicznego, który informowałby o poprawnych sposobach postępowania w toku całego procesu badawczego. Metodologia jest swoistą metanauką, która pełni jednocześnie funkcję normatywną i pragmatyczną. Funkcja normatywna polega na tym, że istnieją kryteria, których użycie pozwala rozstrzygnąć, czy wyniki danego postępowania poznawczego mogą być uznane za prawdziwe (oczywiście w naukowym rozumieniu prawdy). Z kolei funkcja pragmatyczna przejawia się w tym, że opis poprawnych sposobów postępowania służy adeptom prac naukowych za źródło 30 wskazówek przy planowaniu i wykonywaniu własnych czynności badawczych.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!