Jednoznaczne stanowiska w kwestii segregacyjności kształcenia niepełnosprawnych

Odnajdujemy w nieco nowszych deklaracjach europejskich. Kierując się porządkiem chronologicznym, należy wymienić w pierwszym rzędzie Kartę Luksemburską z 1996 r. (Charta von Luxemburg, 1996). Dokument ten, stanowiący zwieńczenie programu Helios, bezwarunkowo odrzuca możliwość kształcenia osób niepełnosprawnych w formach segregacyjnych. Jego autorzy już we wstępie postulują utworzenie szkoły dla wszystkich, która pozytywnie włącza każdą osobę ze szczególnymi potrzebami do systemu szkolnictwa powszechnego Charta von Luxemburg, 1996, s. 1). Szkoła dla wszystkich i dla każdego musi przy tym dostosowywać się do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów, zapewniając im jednocześnie wysoki poziom wykształcenia. Karta Luksemburska wyraża w końcu przekonanie, że niesegregacyjne kształcenie jest skutecznym środkiem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i zapewnienia im prawa do udziału w życiu społecznym.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!