Instytucjonalne ograniczenia procesu kształcenia

Przede wszystkim zaś konfliktowa natura społecznych funkcji szkolnictwa sprawiają, że systemy szkolne nie są w stanie wypełniać swoich społecznych funkcji w pełni, to znaczy w stopniu całkowitym. Mówiąc inaczej, każdy wariant systemu szkolnego, zarówno istniejący, jak i potencjalnie możliwy, jest przynajmniej częściowo ułomny. W analizach wywodzących się z teorii szkoły musimy postępować zgodnie ze zdroworozsądkową zasadą, nakazującą rozważać zarówno „za”, jak i „przeciw”, a zatem ujawniać możliwie pełne konsekwencje społeczno- -pedagogiczne każdego wariantu systemu szkolnego. Należy przy tym pamiętać, że warianty istniejące i postulowane posiadają ten sam status, gdyż sama zmiana nie ma przewagi nad ciągłością.
W ramach analiz i badań, które wywodzą się z orientacji znanej jako teoria szkoły, można stawiać dwojakiego rodzaju problemy. Pierwszy z nich zamyka się w pytaniu, jakie wzorce systemu szkolnego są w ogóle możliwe w danych warunkach kulturowych. Pytanie drugie z kolei dotyczy warunków aktualizacji zmiany wzorca bądź oporu przed jej wprowadzeniem. Problemy te nie są od siebie całkowicie niezależne. Czynnikiem je łączącym jest legitymizacja systemu szkolnego. Zarówno wtedy, gdy rozważamy, czy dany wariant systemu szkolnego może funkcjonować, jak i wtedy, gdy analizujemy przyczyny jego wprowadzenia bądź odrzucenia nie możemy pominąć problemu legitymizacji szkolnictwa. Systemy szkolne nie tylko pełnią funkcję legitymizacyjną wobec danego porządku społecznego, ale i same podlegają procesowi legitymizacji. Choć procesy te są ze sobą bardzo silnie powiązane, to dla rozwiązywania problemów stawianych na gruncie teorii szkoły korzystnie jest je rozróżniać.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!