Dowodem prawdziwości tezy systemowo-teoretycznej w odniesieniu do szkół dla uczniów z niewielkimi dysfunkcjami intelektualnymi

Od samego początku kierowano do nich wszystkich uczniów, którzy nie radzili sobie z nauką szkolną. Już na przełomie XIX i XX w. liczni pedagodzy niemieccy, tacy jak Armack, Hinz i Piper krytykowali praktykę umieszczania w szkołach jednego typu zarówno osłabionych umysłowo, mało zdolnych, jak i drugorocznych. Podkreślali oni, że grupy o tak dużej heterogeniczności potrzeb i możliwości edukacyjnych nie sprzyjają wypracowaniu i wdrożeniu specyficznej i adekwatnej koncepcji pracy pedagogicznej. W konsekwencji celowości ich tworzenia nie można było uzasadnić dobrem uczniów, a tylko potrzebami powstających systemów masowego szkolnictwa. Niski poziom przygotowania zawodowego nauczycieli, bardzo wysoka liczebność klas szkolnych oraz nieodpowiadające zróżnicowanym potrzebom uczniów – nauczanie frontalne rozstrzygnęły o konieczności tworzenia szkół specjalnych dla uczniów z niewielkimi dysfunkcjami intelektualnymi.
O ile istnieją dość mocne dowody na zasadność tezy teoretyczno- systemowej na etapie tworzenia powszechnych systemów szkolnych, o tyle trudno zweryfikować tezę społeczno-ekonomiczną. W klasycznej postaci, którą nadali jej pedagodzy specjalni o marksistowskiej orientacji, teza musi zostać odrzucona. Źródła historyczne dowodzą, że w wieku XIX w krajach o rozbudowanej sieci szkół specjalnych ich uczniowie stanowili mniej niż 2% populacji. Była to zatem grupa niewystarczająco liczna, aby mogła stanowić o potencjale armii rezerwowej siły roboczej dla rodzącego się przemysłu, którą łatwo można było pozyskać w czasie wysokiej koniunktury i równie łatwo zwolnić w okresie recesji. Prawdopodobnie dlatego absolwenci szkół dla osób z niewielkimi dysfunkcjami intelektualnymi wchodzili w skład tej grupy, mimo iż nie tworzyli jej trzonu.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!