Diagnostycznie należy traktować te zadania

thumb31_9187328

Wykonanie pozwala trafnie prognozować właściwe przystosowanie się dziecka do wymogów społecznych bądź realizacji ważnych zadań rozwojowych. Z pedagogicznego punktu widzenia ważna jest oczywiście przede wszystkim możliwość trafnego przewidywania, czy dziecko jest w stanie uczyć się efektywnie w typowych warunkach szkolnych. Kryteria diagnostyczne nie dają się wywieść z psychologicznej teorii rozwoju, lecz z analizy praktyki edukacyjnej. Rozstrzygająca dla diagnozowania odchyleń w rozwoju nie jest relacja między sposobem funkcjonowania dziecka a normą rozwojową, lecz relacja między tymże sposobem funkcjonowania a wymaganiami szkoły. Jeśli uwzględni się przy tym, że oczekiwania szkoły względem poziomu kompetencji poznawczych dziecka (np. względem operacyjności myślenia) mogą być zróżnicowane, to trzeba będzie odrzucić tezę głoszącą, że koncepcje psychologii rozwojowej pozwalają budować materialistyczno-indywidualistyczne definicje niepełnosprawności oraz dostarczać operacyjnych kryteriów ich stosowania. Atrakcyjność indywidualistyczno-materialistycznego podejścia do niepełnosprawności dla pedagogiki specjalnej polega przede wszystkim na tym, że tylko ono daje obietnicę zdefiniowania niepełnosprawności w sposób obiektywny, niezależny od subiektywnych odczuć jednostek dotkniętych defektem oraz zmiennych ze swej natury wymogów szkoły i innych środowisk socjalizacyjnych. Obietnica ta ma jednak iluzoryczny charakter. Ani podejście statyczne, ani rozwojowe nie dostarcza jednoznacznych kryteriów zdefiniowania niepełnosprawności o naturalnym charakterze. Szczególnych kłopotów nastręcza nieznacznie – statystycznie rzecz ujmując – obniżona sprawność intelektualna oraz niższe kompetencje społeczno-emocjonalne, które nie mają wyraźnego podłoża organicznego. Na gruncie orientacji indywidualistyczno-materialistycznej nie sposób zbudować definicji niepełnosprawności, która pozwalałaby jednoznacznie rozstrzygać, czy zjawiska te wchodzą w zakres niepełnosprawności, czy też nie.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!