Charakterystycznym rysem współczesności jest wzrost znaczenia dyskursu etycznego

Analizy prowadzone w obrębie tego dyskursu wskazują na wyraźną przewagę moralną niesegregacyjnych form edukacji niepełnosprawnych nad formami segregacyjnymi. W konsekwencji dostarczają one silnych argumentów postulatom upowszechnienia form niesegregacyjnych. Źródłem tej argumentacji jest liberalna etyka społeczna, a jej siła jest wprost proporcjonalna do znaczenia idei liberalnych w kulturze modernistycznego Zachodu.
W myśl liberalnej etyki społecznej obywateli należy chronić przed partykularnym traktowaniem przez państwo i jego instytucje, a także przed próbami zawłaszczania przez nie sfery osobistej wolności. Tymczasem segregacyjny system kształcenia niepełnosprawnych posiada znamiona obu tych grzechów. Po pierwsze bowiem ma on właśnie charakter partykularny, gdyż stanowi odrębną, wyjątkową, ścieżkę w systemie szkolnym i kształceniu na tej ścieżce nadaje specyficzne priorytety. Po drugie zaś, priorytety te ingerują w sferę prywatną uczniów, gdyż rozstrzygają o tym, co jest wartością w ich życiu.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!