Brak zdolności samolegitymizacyjnych systemu szkolnego

Ma miejsce wtedy, gdy nie jest on w stanie wypełniać wystarczająco skutecznie wszystkich swoich funkcji, co prowadzi w ostateczności do tego, że sprzeczności między nimi przybierają na sile i wyraźnie się ujawniają. Dla badania zmian oświatowych jest względnie obojętne, czy sytuację taką określimy w języku funkcjonalistycznym jako „brak równowagi między ewoluującymi potrzebami społecznymi a możliwościami ich zaspokojenia przez system szkolny”, czy też jako „konieczność rozwiązania skumulowanych napięć społecznych”, co odpowiadałoby językowi teorii konfliktu. Ważne jest za to, aby pamiętać, że zarówno rozwiązania istniejące, jak i alternatywne uwikłane są w ontologiczny konflikt społecznych funkcji szkolnictwa. Analizy możliwości zmiany oświatowej wywodzące się z orientacji funkcjonalis- tycznej mają z reguły tendencję do tego, aby nie doceniać znaczenia aktualnie istniejących konfliktów i problemów. Jak pisze Jerzy Szacki w odniesieniu do ogólnej orientacji funkcjonalistycznej: „Funkcjonaliści nie są w stanie podjąć na podstawie swojej teorii najważniejszych problemów współczesnego społeczeństwa, obfitującego w konflikty
wymagającego zasadniczych reform”. Z kolei teoria konfliktu sprzyja dostrzeganiu, a niejednokrotnie uwypuklaniu problemów, które rodzą zastane formy szkolnictwa, za to nie docenia konfliktów, do jakich mogą prowadzić rozwiązania alternatywne. Drugim źródłem ograniczeń są procesy instytucjonalne. System szkolny, pisze H. Fend, jest wyspecjalizowanym narzędziem rozwiązywania problemów życia społecznego. W wypełnianiu tej roli instytucje bywają jednak ułomne nie tylko dlatego, że zostały źle skonstruowane lub wyposażone w niewystarczające zasoby, ale także dlatego, że posiadają one autonomiczną logikę działania, na którą ich twórcy i uczestnicy mają ograniczony wpływ.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!