Błędy ekwiwalencji

Dla rozwoju badań porównawczych nad kształceniem integracyjnym nie mniej znaczące, niż wyniki uzyskiwane przez poszczególnych autorów, są dociekania przyczyn wyłaniających się między nimi rozbieżności, które świadczą bez wątpienia o metodologicznych niedostatkach badań. Biirli, zwraca uwagę na dwa rodzaje najczęściej popełnianych błędów w studiach komparatystycznych. Pierwszy z nich polega na tym, że wielu badaczy w niewystarczającym stopniu uwzględnia kulturowy i polityczny kontekst badanej rzeczywistości. Jeszcze częstszym i groźniejszym – jego zdaniem – źródłem słabości badań porównawczych w pedagogice specjalnej jest wadliwy przekład specjalistycznych terminów. Do tej listy można dodać jeszcze jeden zarzut odnoszący się jednak tylko do studiów, będących rezultatem pedagogicznych podróży. Jest nim brak reprezentatywności próby. Badacze bowiem z reguły obserwują, a następnie analizują wąskie i często przypadkowe wycinki rzeczywistości, które nie upoważniają do wydawania sądów o funkcjonowaniu całego systemu, a zatem prowadzą do tworzenia nieuzasadnionych uogólnień.

Hejka, jestem Szymek i jestem autorem tych wpisów jak i strony. Polecam czytać codziennie, może coś wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Życzę każdemu miłego dnia 😀
error: Content is protected !!