OFERTA


Szkolenia ze Środków Ochrony RoślinELKAR to nie tylko motoryzacja, ale także usługi dla rolników i sprzedawców pestycydów.

Nasza firma prowadzi szkolenia z zakresu stosowania i nabywania środków ochrony roślin dla rolników, sprzedawców i doradców rolniczych. Prowadzimy również modernizację i atestację wszystkich rodzajów opryskiwaczy polowych.

Szkolenia ze Środków Ochrony RoślinELKAR jest jednostką upoważnioną przez PIORiN do organizacji szkoleń ze stosowania i nabywania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin. W trakcie szkolenia poruszamy szeroką tematykę związaną z przepisami prawnymi, techniką i metodyką ochrony roślin.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone stosowne szkolenie. Wymóg ten jest weryfikowany także przy sprzedaży środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Każda osoba, która ukończy szkolenie otrzymuje certyfikat uprawniający do nabywania oraz stosowania środków ochrony roślin przez 5 lat. Po tym okresie szkolenie należy powtórzyć.

Kogo obowiązują szkolenia o środkach ochrony roślin?
Profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (osoby stosujące pestycydy w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, nie tylko w rolnictwie, ale i leśnictwie)
Sprzedawców środków ochrony roślin
Osoby prowadzące badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Doradców rolniczych w zakresie integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślinZa brak ważnych uprawnień Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nałożyć mandat karny. Dodatkowo rolnik może mieć zmniejszone dopłaty bezpośrednie przez ARiMR z tytułu niespełnienia wymogów wzajemnej zgodności.Szkolenia ze Środków Ochrony Roślin RADZIEJÓW

Polub nas na Facebooku :-) close[x]
Prosimy o polubienie naszej strony na Facebooku