Pedagogiczna koncepcja niepełnosprawności Heinza Bacha

8036438_m-665x309

W obrębie pedagogiki specjalnej wypracowano stanowiska o charakterze syntetyzującym, co prawda, mniej wpływowe, ale lepiej niż koncepcja WHO dostosowane do specyfiki obszaru szkolnego kształcenia niepełnosprawnych. Na szczególne uznanie zasługuje koncepcja Heinza Bacha. Centralnym elementem tej szkolno-systemowej koncepcji jest pojęcie zakłócenia (Beeinträchtigung). Bach definiuje zakłócenie jako niewystarczającą równowagę między indywidualnymi dyspozycjami jednostki, warunkami jej życia i działania oraz wymaganiami, stawianymi jej przez otoczenie. Tym sposobem bardzo wyraźnie różnicuje on nie tylko indywidualne i środowiskowe czynniki, składające się na genezę niepełnosprawności, ale także dokonuje ważnego rozróżnienia w obrębie czynników poza jednostkowych, zewnętrznych wobec podmiotu.  Zakłócenie – niewystarczająca równowaga między indywidualnymi dyspozycjami j jednostki, warunkami jej życia i działania oraz wymaganiami, stawianymi jej I przez otoczenie. Przez dyspozycje indywidualne należy rozumieć wszystkie, wzajemnie zależne indywidualne możliwości o charakterze somatycznym, emocjonalnym i poznawczym. Jeśli możliwości te odbiegają negatywnie od normy, to mogą być określone jako uszkodzenie (Schäden). Autor ten zwraca przy tym uwagę nie tyle na organiczny, co funkcjonalny charakter uszkodzeń. Podkreśla, że równie istotne, jak zaburzenia funkcji są niedostatki o charakterze treściowym (np. luki w wiadomościach, brak określonych doświadczeń, brak motywacji). Przykładowo, pisze Bach, niedostateczne opanowanie przez dzieci imigrantów języka używanego w szkole może prowadzić do tak samo istotnych problemów komunikacyjnych, jak funkcjonalne zaburzenie mowy. Przez warunki życia i działania rozumie on „wszystkie materialne, biologiczne, kulturowe i społeczne okoliczności, w których żyje jednostka”. Sytuacje, w których warunki te negatywnie odbiegają od normy H. Bach proponuje nazywać pokrzywdzeniem.

Pojęcia specjalnych potrzeb specjalnego pedagogicznego wsparcia

koncentracja1

Pragnęli stworzyć termin obejmujący obie, wyróżnione tu grupy dzieci. Zbudowanie równościowej definicji pojęcia o takim zakresie nie jest jednak możliwe przy obecnym poziomie rozwoju pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Co najwyżej, można traktować specjalne potrzeby edukacyjne/potrzebę specjalnego pedagogicznego wsparcia jako terminy mające rodzinę znaczeń. Pojęcia tego typu, jak wiadomo z ogólnej metodologii nauk, mają charakter otwarty, co znaczy, że istnieją zjawiska, względem których pytanie, czy należą one do zakresu pojęcia, jest nierozstrzygalne. Z punktu widzenia mniejszej pracy ważne są konsekwencje tego stanu rzeczy. Trwałą cechą konstruktywistycznych definicji niepełnosprawności jest relatywizm. W pedagogicznych definicjach tego terminu, do których można bez wątpienia zaliczyć koncepcję specjalnych potrzeb edukacyjnych/potrzeb specjalnego pedagogicznego wsparcia, wzajemnie zrelatywizowane są aż trzy elementy.

Medyczno-patologiczne podejście nie daje szansy na trafne zdefiniowanie przedmiotu pedagogiki specjalnej

pobrane

Zarazem populacji wymagającej kształcenia specjalnego. Celom tym miał – w mniemaniu ekspertów – lepiej służyć wyrastający z orientacji kon- struktywistycznej termin „specjalne potrzeby edukacyjne” (Special Educational Needs, SEN). Jego zakresem objęto wszystkie dzieci w wieku obowiązku szkolnego, które posiadają wyraźnie większe, niż większość ich rówieśników trudności w uczeniu się, bez względu na to, czy źródłem tych trudności są uszkodzenia organiczne, czy też nie. Specjalne potrzeby edukacyjne – sytuacja, w której uczeń nie jest w stanie sprostać wymaganiom szkolnego uczenia się bez specjalnej pedagogicznej pomocy. Trudności w uczeniu się implikują konieczność stosowania specjalno- pedagogicznych środków kształcenia (Special Educational Provision). W ocenie ekspertów Komisji M. Womock ok. 20% uczniów posiada specjalne potrzeby edukacyjne. Szacunki te są zgodne z wynikami wielu badań epidemiologicznych, prowadzonych później przez lekarzy, psychologów i pedagogów w różnych krajach. Istnieją jednak także poważne badania, które dowodzą, że odsetek uczniów wymagających specjalnej pomocy pedagogicznej sięga tylko 10% populacji.

Specjalne potrzeby edukacyjne

Portrait of a cute kid dreaming with his eyes open instead of doing his homework

Na przeciwległym biegunie do orientacji indywidualistyczno-materialistycznej lokuje się podejście ideologiczno-społeczne, przez M. Priestleya zwane także konstruktywistycznym. W myśl tej orientacji niepełnosprawność nie daje się zdefiniować jako cecha jednostki, lecz jako relacja między jednostką a wymogami jej otoczenia. Do spopularyzowania tego podejścia na gruncie pedagogiki specjalnej przyczynił się przede wszystkim Raport Komitetu pod przewodnictwem Mary Womock, przygotowany dla brytyjskiego rządu w 1978 r. W raporcie zwrócono uwagę na to, że część dzieci posiada wyraźne uszkodzenia organiczne, które nie zaburzają funkcji istotnych z punktu widzenia uczenia się. W konsekwencji kształcą się one w typowych warunkach, jakie oferuje system szkolnictwa ogólnodostępnego i osiągają przewidywane cele programowe lub też kształcenie takie jest zasadniczo możliwe. Przykładowo, część dzieci z niepełnosprawnością ruchową mo-
że mieć drogę edukacyjną analogiczną jak ich zdrowi rówieśnicy, gdy usunie się bariery architektoniczne. Zarazem autorzy raportu zaakcentowali istnienie licznej grupy uczniów, którzy mimo braku wyraźnych uszkodzeń organicznych nie są w stanie osiągać celów programowych szkoły ogólnodostępnej. Od stawianych przez szkołę oczekiwań może przy tym odbiegać zarówno poziom ich wiedzy, jak i zachowania społeczno-moralne.

Trening umysłu – na czym może polegać?

W dobie powszechnego oświecenia i rozwoju, bardzo popularny stał się rozwój osobisty. Jeśli Ty także chcesz dążyć do samodoskonalenia, z pewnością zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób można każdego dnia stawać się ‚lepszym ja’.

Wszystkie praktyki mające na celu rozwój osobisty można śmiało podciągnąć pod trening umysłu. W końcu doskonalenie swojego wewnętrznego świata odbywa się głównie poprzez zmiany w szeroko pojętym umyśle.

Na czym może polegać wspomniany trening umysłu?

Jednym ze sposobów jest po prostu doskonalenie języka ojczystego oraz poszerzanie zakresu słów. Jest to pierwszy – lecz bardzo ważny – krok ku lepszemu ‚ja’. Aby osiągać powyższy cel, najlepiej jest dużo czytać. Tak naprawdę nie jest ważne czy będą to książki czy encyklopedie – ważne jest to, być pobudzał swój umysł.

Trening umysłu może odbywać się także przez medytację oraz doskonalenie sztuki samokontroli. Pomaga to nie tylko w pogoni za samorozwojem. Medytacja oraz panowanie nad sobą pomogą Ci prowadzić szczęśliwe i satysfakcjonujące życie.

Jeśli chcesz na poważnie zająć się doskonaleniem sztuki samorozwoju, skontaktuj się z jakimś specjalistą w tej dziedzinie. Nada on Twoim staraniom sensowny tok.

Trening umysłu poprzez medytację

W obecnych czasach stawia się na rozwój wielopoziomowy. Korzystają na tym wszystkie strony naszego jestestwa: duchowa, emocjonalna oraz fizyczna.

Wszystkie praktyki mające na celu wzbogacenie naszego życia niematerialnego można śmiało podciągnąć pod miano treningu umysłu. Trening umysłu można przeprowadzać na wiele sposobów, choć osobiście uważam, że najlepiej robić to poprzez medytację. Medytacja pomaga nam oczyścić się z negatywnych myśli oraz przyodziać dobre nastawienie i spokój. Dlaczego jednak można powiedzieć, że medytacja to sposób na trening umysłu?

Otóż sztuka medytacji nie należy do najprostszych czynności. Aby medytować z powodzeniem, należy wykazać się dużym panowaniem nad sobą. Nasz umysł oraz ciało są przyzwyczajone do biegu i pośpiechu. Wobec tego, całe nasze ‚ja’ będzie robiło co w swojej mocy, żeby tylko nie utkwić w nieruchomości. Bardzo trudno jest wówczas zapanować nad natrętnymi myślami i sygnałami zbuntowanego ciała.

Medytacja to tylko jeden ze sposobów na trening umysłu. Niemniej jednak, jest ich jeszcze wiele. Zachęcam Cię do przeprowadzenia głębszego researchu na ten temat, a Twoje życie na pewno ulegnie wielopoziomowej poprawie!

Trening umysłu

Zupełnie naturalnym dla nas zjawiskiem jest chodzenie na siłownię – nawet, jeśli my sami tego nie robimy, osoby się tym zajmujące nie są dla nas niczym niezwykłym, nad czym nie moglibyśmy przejść do porządku dziennego. Trening naszych mięśni przynosi przecież tyle korzyści, że aż trudno je wszystkie wymienić. Dlaczego zatem nie zajmujemy się treningiem umysłu?

Ponieważ efekty są mniej widoczne. Mało tego – żeby je zobaczyć, trzeba wykonać jakieś działanie – analogicznie, na siłowni zwiększa się nasza siła, więc aby ją zobaczyć, powinniśmy coś podnieść lub przesunąć. Tyle tylko, że w przypadku mięśni wystarczy zdjąć koszulkę i nie trzeba wykonywać żadnych działań – w przypadku naszego mózgu tak nie jest. To właśnie sprawia, że trening umysłu nie jest zbyt popularny, a przez to trudniej go wykonywać. Wiele osób twierdzi jednak, że jest to gra warta świeczki, a efekty nie pójdą na marne. Będziemy mogli zaobserwować to zwłaszcza na stare lata, gdy nasz umysł pogorszy się, a jednak nadal będzie dobry.

Trening umysłu

Poszukując sposobu na doskonały trening umysłu, warto zwrócić uwagę na gry planszowe, które znane już były w czasach naszych dziadków. Do takich gier z pewnością należą szachy. Nauka wszystkich ruchów jest na tyle skomplikowana, że wymaga niektórych przypadkach nawet kilku lat nauki. Gra w szachy uczy między innymi ciągłego przewidywania ruch przeciwnika. Dzięki temu gracz uczy się szybkiego posługiwania własnym umysłem, a także szeroko pojętej kreatywności. Wszystkie figury, którymi poruszamy się po planszy szachowej mają umożliwione tylko swoje własne ruchy. Dzięki czemu nie możemy przesuwać ich dowolnie na planszy i musimy rozmyślać nad tym, w jaki sposób umożliwić im przedostanie się na drugą stronę planszy. Gra dobiega końca, jeżeli wszystkie mało znaczące figury przeciwnika zostaną przez nas zbite. Jeżeli jednak zbijemy jedną z bardziej znaczących figur, taką jak na przykład, król czy królowa możemy zakończyć grę przeciwnika w znacznie szybszy sposób. Im bardziej zaawansowany w zasadach przeciwnik, tym trudniej z nim wygrać. 

Trening umysłu

Poszukując sposobu na rozwijanie swojego umysłu warto zainteresować się jego naturalnymi możliwościami rozwojowymi. Przykładowo jeżeli na co dzień człowiek posługuje się tylko i wyłącznie prawą ręką, najlepszy trening umysłu będzie dla niego stanowić używanie także lewej ręki. Na początku oczywiście nie będzie to proste, Niemniej jednak po pewnym czasie zarówno prawa, jak i lewa ręka będą mogły pełnić dokładnie takie same, analogiczne funkcje. Niewiele osób wie, że dzięki takiemu użytkowaniu innej ręki na co dzień, rozwijamy drugą półkule mózgu. Jako pierwsze ćwiczenie możemy na przykład wybrać rysowanie prostych okręgów lewą ręką. Następnie spróbujmy napisać nią proste wyrazy. Lewej ręki należy używać jak najczęściej, nawet jeżeli nie ćwiczymy jej w obecnym czasie. Przykładowo jedząc obiad, jako dodatkowe ćwiczenie tejże ręki możemy ją trzymać łyżkę i I spożywać zupę. Oprócz ćwiczeń ręki, której na co dzień nie używamy, możemy także wykonywać podobne ćwiczenia z własnymi stopami, pytając na przykład nimi woreczki z piaskiem. 

trening umysłu

Jeżeli należymy do bardzo nerwowych osób, może warto by było wybrać się na rozmowę do psychologa, celem wyciszenia swoich negatywnych emocji. Niemniej jednak nie każdy z nas ma odwagę na taką wizytę. Związane jest to na przykład z obawą o to, czy psycholog wyjawi komukolwiek nasze sekrety. Jeżeli jednak nie zdecydujemy się na wizytę u psychologa, warto poczytać o czymś takim jak trening umysłu. Takie trening pozwalają na dotarcie w głąb samego siebie i naukę kontroli własnych emocji. Jednym z takich treningów jest niewątpliwie trening autogenny, który można odbywać bez większych przeszkód w zaciszu domowym. Wystarczy przygotować gotową płytę z nagraniami muzyki relaksacyjnej i położyć się na wygodnym łóżku z zamkniętymi oczami. Najlepiej, aby na płycie były również nagrane polecenia dotyczące na przykład przepływu energii z naszej stopy do całego ciała, dzięki czemu nie będziemy potrzebowali osoby trzeciej do takiego treningu. Bardzo ważnym aspektem takie sesji jest idealna cisza w pomieszczeniu. 

Trening umysłu

Nasze ciało to świątynia – jest to znany tekst, który motywuje wielu ludzi do działania i skupiania się na rozwoju samego siebie. Dlaczego jednak skupiać się tylko na ciele, skoro można rozwinąć także nasz mózg?

Siłownia daje efekty widoczne gołym okiem. Rzeczywiście, trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, by efekty te były zadowalające, jednak w końcu uda nam się je osiągnąć, jeśli jesteśmy wytrwali w dążeniu do celu. Inaczej ma się sprawa z umysłem. Jego ćwiczenie nie przyniesie widocznych rezultatów, jednak będziemy mogli odczuć różnice związane z myśleniem, a praca korzystająca z naszego mózgu będzie wykonana lepiej. Dla wielu jest to marnowanie czasu, jednak trening umysłu to coś więcej. Nie trzeba zajmować się nim w każdej wolnej chwili, a przeznaczyć na niego jedynie odrobinę czasu. Może okazać się, że poświęcenia dokonane za młodu, zaowocują w przyszłości, na stare lata, gdy umysł zacznie płatać nam figle – lub zacząłby, gdybyś wcześniej go nie ćwiczyli. Dobrze myśleć do przodu i się nie poddawać.

Trening umysłu

Żyjemy w świecie, który wymaga od nas podejmowania szybkich decyzji i bycia w ciągłym biegu. Nie jest to dla nas zdrowe, a nasz umysł powinien mieć zapewniony odpoczynek tak bardzo, jak wymaga tego od nas nasze ciało. Podobnie jest z rozwijaniem ich – nasze ciało może dostawać odpowiednie impulsy w różnych sytuacjach, nasza głowa podobnie. Jest jednak pewna różnica – jeśli chcemy skupić się bezpośrednio na rozwoju naszego ciała, idziemy na siłownię. Co robimy, gdy chcemy to samo zrobić z umysłem? No właśnie, odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista.

Na szczęście trening umysłu jest jak najbardziej możliwy, po prostu wymaga więcej zainteresowania się nim, gdyż nie jest tak popularny, jak chodzenie na siłownię. Warto się nim zajmować, ponieważ zwiększy to nasze możliwości, a także bardzo pomoże nam w przyszłości, gdy jako osoby starsze będziemy zmagać się z problemami z pamięcią oraz wszelkimi innymi chorobami umysłu. Jest to trudne, bo i efekty nie są łatwo widoczne, ale jednak opłacalne.

Trening umysłu a ciała

Czymś naturalnym jest fakt, że wielu z nas regularnie chodzi na siłownię, nawet jeśli my sami tego nie robimy. Nasze ciało się tam rozwija, dając nam rozmaite benefity w postaci zdrowia, zwiększonej siły i ładnie wyglądającej klatki piersiowej. To tak naprawdę tylko przykłady, gdyż spokojnie można dorzucić wiele innych plusów, jak choćby lepsze samopoczucie po ciężkim treningu. Dlaczego jednak tak mało popularny jest trening umysłu?

Częściowo na pewno dlatego, że nie daje tak widocznych efektów. Choć siłownia również wymaga czasu i samozaparcia, nasze ciało odzwierciedla trud, jaki włożyliśmy w jego zdobycie – przynajmniej mniej więcej. W przypadku naszej głowy sytuacja wygląda inaczej – możemy dostrzec jedynie efekty, jakie zostaną osiągnięte dzięki naszemu myśleniu – nic poza tym. Ludzie to wzrokowcy, a dodatkowo możliwość zobaczenia efektu naszej pracy w lustrze jest czymś, co dodatkowo motywuje do działania, a motywacja jest przecież niezwykle potrzebna przy tak długich czynnościach.

Trening umysłu

Aby nasz mózg prawidłowo funkcjonował i rozwijał się, musimy zadbać o odpowiedni trening umysłu. Jeżeli nie będziemy codziennie, przynajmniej przez piętnaście minut trenować naszego mózgu, z czasem zaczniemy mieć problemy z najprostszymi czynnościami, które mogą polegać na przykład na zapamiętaniu kilku kolejnych czynności. W takim treningiem umysłowym może być chociażby wymyślanie kolejnych tekstów na strony internetowe. Nie dość że będziemy rozwijać swój mózg, to dodatkowo możemy na tym zarobić. Niewiele osób wie, niektóre gry planszowe bardzo dobrze rozwijają naszą pamięć i na przykład planowanie w czasie. Taką grą niewątpliwie są szachy. Aby móc w nie zagrać trzeba nauczyć się bardzo skomplikowanych zasad. Niemniej jednak wygrywanie z przeciwnikiem w szachy da nam bardzo dużo satysfakcji. Dla naszego mózgu będzie to doskonałe ćwiczenie, które pozwoli na jego wieloaspektowy rozwój. Szachy wymagają od nas planowania z wyprzedzeniem i przewidywania kolejnego ruchu, celem opracowania własnych ruchów.